7 Julai 2021 - PKNK telah memperuntukkan sebanyak RM18,000.00 menggunakan Agihan Balik Wang Zakat Perniagaan bagi menyediakan 200 foodbag kepada rakyat Kedah yang terkesan dengan Pandemik COVID-19. Sebanyak 100 foodbag telah diserahkan kepada wakil Majlis Belia Daerah Kubang Pasu dan 100 foodbag lagi akan diedarkan oleh wakil Skuad Prihatin PKNK. Diharap dengan sumbangan kecil ini dapat membantu bagi meringankan beban penerima.

Satu (1) program taklimat telah dianjurkan oleh Bahagian Keusahawanan iaitu Taklimat Kepada Pengetua Sekolah Program Tunas Niaga (PROTUNe) Peringkat Negeri Kedah Bagi Tahun 2021, telahpun berjaya mengumpulkan 42 orang peserta yang terdiri daripada; 29 orang Pengetua dari 29 buah sekolah, sembilan (9) orang pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah dan empat (4) orang wakil dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Program taklimat yang dijalankan selama dua hari ini adalah bertujuan untuk memberi maklumat yang jelas berkenaan dengan Program PROTUNe disamping memberi penerangan berkenaan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan semasa tempoh program PROTUNe yang lalu. 

Program tersebut dimulakan dengan penyampaian ucapan perasmian oleh Puan Hajah Hanisah binti Baharum, Pengurus Bahagian Keusahawanan dan dirasmikan oleh Yang Berusaha, Tuan Haji Ahmad Shukri bin Shafie, Timbalan Pengarah Pendidikan (Pembangunan Murid), Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Kedua-dua mereka menyampaikan tentang kepentingan program PROTUNe kepada para pengetua sekolah.

Selain itu, satu (1) majlis makan malam turut diadakan pada 19 Mac 2021 (Jumaat) dan Bahagian Keusahawanan telah menjemput Encik Amir Asyraf dan Encik Quzaimir dari EMZI Holding Sdn Bhd. bagi berkongsi pengalaman mereka sebagai usahawan di bawah bimbingan PKNK dalam slot ‘Success Story’.

Taklimat PROTUNe 2021 telah disampaikan oleh Puan Hajah Hanisah binti Baharum, Pengurus Bahagian Keusahawanan yang telah memberi pendedahan kepada para pengetua sekolah berkenaan dengan kepentingan Program Tunas Niaga secara menyeluruh dan impak yang diberikan kepada para pelajar dan sekolah masing-masing. Sesi yang terakhir adalah sesi perbincangan/ post mortem yang dikendalikan oleh Encik Hasnizam bin Zakaria, Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah bagi mengupas isu-isu berkenaan dengan program PROTUNe dan kesan program tersebut terhadap merit kokurikulum pelajar-pelajar dan sekolah. 

Skuad Prihatin PKNK telah menjayakan Program Sumbangan “Food Box” PKNK, anjuran Kelab Sukan dan Rekreasi PKNK. Program ini yang juga program tahunan bertujuan untuk memberi sumbangan dalam bentuk bekalan makanan harian kepada asnaf-asnaf dan fakir miskin yang layak. Program tersebut diadakan sepanjang bulan Mac 2021.

Sumbangan-sumbangan tersebut yang disediakan bernilai RM10,000.00 dan diagihkan kepada 100 penerima. Penyediaan sumbangan “Food Box” tersebut adalah dari hasil agihan balik Zakat Perniagaan PKNK. Diharapkan dengan sumbangan yang kecil ini dapat memberi erti yang besar buat penerima dan para penyumbang yang terlibat.

Ukir Square @ UTC Sungai Petani (UTC SP) adalah bangunan milik penuh PKNK yang mula beroperasi pada 1 Februari 2016.  UTC SP menyediakan kemudahan-kemudahan pejabat agensi kerajaan persekutuan dan negeri iaitu Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Klinik Komuniti, Pejabat Tanah Daerah, SADA dan MPSP.  Selain dari itu disediakan juga, Terminal Bas Ekspres & kaunter tiket, ruang niaga, medan selera dan kiosk-kiosk jualan di UTC SP.

Pada 07 Mac 2021 yang lalu, Bahagian Pengurusan Kompleks dan Penyewaan (BPKP) serta Unit Aset PKNK telah mengadakan operasi kutipan sewaan dan kerja-kerja ‘tagging’ aset-aset PKNK di UTC SP.  Operasi kutipan sewaan dan kerja-kerja meletakkan ‘tagging’ yang bermula pada jam 10.00 pagi hingga jam 3.00 petang telah di laksanakan oleh lima (5) orang pegawai dan warga kerja BPKP, tiga (3) orang pegawai dan warga kerja Unit Aset dan seorang warga kerja dari Unit Teknologi Maklumat (UTM).

Sejak diberi tanggungjawab untuk mengambilalih pengurusan Medan Selera Taman Ria, Sungai Petani pada tahun 2010 daripada Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSP), PKNK telah berusaha untuk memastikan peniaga-peniaga di Medan Selera ini dapat meningkatkan pendapatan masing-masing dengan penambahbaikan prasarana Medan selera.

Selaras dengan program Pelan Transformasi Aset-Aset PKNK, pada tahun 2020 yang lalu, Medan Selera Taman Ria, Sungai Petani telah dipilih sebagai salah satu lokasi untuk program ini.

Projek menaiktaraf ini telah dimulakan pada bulan September 2020 dan dijangka siap pada bulan Jun 2021 mengikut fasa-fasa berikut:-

FASA 1:         Pembatalan, pengosongan premis;

FASA 2:         Pembinaan Dewan sementara;

FASA 3:         Perobohan Medan Selera

FASA 4:         Perpindahan ke Dewan Sementara

FASA 5:         Pembinaan lot-lot baharu

FASA 6:         Penyerahan lot kepada penyewa-penyewa

FASA 7:         Tempoh percubaan (error and defect)

PKNK berharap dengan menaiktaraf medan selera ini, sedikit sebanyak akan membantu peniaga-peniaga meningkatkan pendapatan bulanan mereka dan dapat berniaga disatu premis perniagaan yang lebih cantik dan kondusif.

Untuk sementara waktu, peniaga-peniaga akan berpindah ke Tapak Sementara bersebelahan dengan tapak asal Medan Selera untuk meneruskan aktiviti perniagaan mereka yang akan bermula pada minggu pertama bulan Januari 2021.