Pada Khamis 18 April 2019 yang lalu telah diadakan taklimat bagi mengemaskini Laman Web Gemaputera oleh The Malaysian Dotcom Sdn. Bhd. untuk agensi gemaputera bagi sesi 2019-2020 dibawah seliaan Uda Holdings Berhad  di Ancasa Hotel, Kuala Lumpur.

Taklimat bermula dengan kata-kata aluan daripada Ketua Pegawai Operasi Bahagian Perkhidmatan Korporat Kumpulan Uda Holdings Berhad dan diadakan sesi memperkenalkan Juruperunding IT yang dilantik, The Malaysian Dotcom Sdn. Bhd. serta mengemaskini pengisian Laman Web Gemaputera 2019.