PKNK telah dipilih menjadi Host Bersama bagi Mesyuarat Penyelarasan Agensi di bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) Bil.2 Tahun 2019 yang telah berlangsung di Pulau Langkawi pada 30 November 2019 hingga 02 Disember 2019. Mesyuarat yang kali pertama diadakan di luar Putrajaya ini, telah mengumpulkan sebanyak 31 agensi di bawah MEA, iaitu 13 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) dan 18 agensi lain di bawah MEA dari seluruh Malaysia dan ianya telah menjadi platform kolaborasi dan kerjasama antara MEA dengan Agensi di bawahnya.

Sempena penganjuran mesyuarat ini, PKNK telah menganjurkan Majlis Malam Mesra PKEN bersama MEA pada malam 30 November 2019 bagi mengeratkan hubungan antara PKEN dan MEA.

Mesyuarat Penyelarasan PKEN telah diadakan pada 01 Disember 2019 telah membincangkan isu-isu berbangkit yang melibatkan PKEN untuk dibawa kepada pihak Kementerian. Mesyuarat ini seterusnya disambung dengan Lawatan Sektor Ekonomi PKNK pada sebelah petangnya.

Mesyuarat Penyelarasan Agensi Bil.2 Tahun 2019 telah diadakan pada 02 Disember 2019 telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, Y. Bhg. Dato' Dr. Noor Zari bin Hamat, telah membincangkan dan menyelaras perkara-perkara penting meliputi Pembentangan dan perbincangan Kemajuan Kerja Bahagian Penyelarasan, Kawalan dan Pemantauan (BPKP), MEA sebagai Kementerian Pengawal serta Pembentangan oleh Bahagian Khidmat Pengurusan MEA seterusnya pembentangan dan perbincangan antara MEA dengan agensi.