Puan Hanisah Binti Baharum, Ketua Unit Keusahawanan, PKNK telah membuat lawatan pemantauan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 8, Sik Kedah Darul Aman. Lawatan ini bertujuan memantau dan melihat aktiviti keusahawanan di sekolah ini.  Di samping itu juga, lawatan ini untuk berbincang dengan Guru Besar dan Guru Pembimbing berkaitan cadangan penambahbaikan bagi Program Tunas Niaga (PROTUNe) 2020. Perbincangan memfokuskan kepada produk kreatif dan bagaimana pihak sekolah cuba bersaing memasarkan produk mereka agar dikenali di pasaran. Selain daripada itu, Ahli Lembaga Pengarah PROTUNe juga perlu mempunyai daya kreativiti dan inovasi dalam mencipta produk yang mempunyai kelainan dan keunikan untuk bersaing secara sihat di pasaran.