Kursus 'Company's Performance & Investment Analysis' merupakan satu kolaborasi strategik di antara Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah dan Universiti Utara Malaysia dalam melaksanakan tanggungjawab sosial kepada Kerajaan Negeri Kedah melalui perkongsian ilmu pengetahuan berkaitan pengurusan kewangan. Majlis perasmian disempurnakan oleh YBhg. Dato' Hj Syed Shaharuddin bin Syed Abdullah, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Pengurusan).

Kursus ini telah berlangsung selama 2 hari dan dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif, barisan Pengurusan Kanan serta Pegawai-Pegawai dari 15 Agensi/GLC iaitu PKNK, Anak-Anak Syarikat Kumpulan PKNK (PKNK Hotels Sdn Bhd, Kulim Technology Park Corporation Sdn Bhd, Kynetics Land Sdn Bhd, Kumpulan Ladang-Ladang Perbadanan Kedah Sdn Bhd, Bina Darulaman Berhad, KSDC Insurance Brokers Sdn Bhd, Kedah Medical Centre Sdn Bhd, KXP Airportcity Holdings Sdn Bhd, Darulaman Aset Sdn Bhd), Menteri Besar Incorporated, Permodalan Kedah Berhad, Invest Kedah, State Secretary Incorporated dan Yayasan Islam Negeri Kedah.

Dalam suasana Pandemik Covid-19, dana Kerajaan adalah terhad. Justeru, adalah menjadi kewajipan barisan Pengurusan Tertinggi sesebuah organisasi untuk merancang, menganalisis dan menginterpretasikan data agar pengurusan kewangan menjadi lebih efektif dan efisien.