Mesyuarat telah dipengerusikan oleh YBhg Dato’ Abdul Gafar bin Yahya, Timbalan Pengarah Tanah dan Galian (Pembangunan) Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kedah dan dihadiri oleh 19 orang wakil dari Pejabat Tanah Daerah seluruh negeri. Mesyuarat dianjurkan serta diselia oleh Bahagian Hartanah yang diterajui oleh Puan Maheran binti Manan, Pengurus Kanan Bahagian Hartanah, Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah.