RABU, 9 Disember 2020 - Exit Conference Pengauditan Penyata Kewangan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 telah berlangsung yang dipengerusikan oleh Pengarah Ketua Audit Kewangan Jabatan Audit Negara secara atas talian. Turut serta dalam Exit Conference tersebut adalah pasukan Jabatan Audit Negara Cawangan Kedah yang diketuai oleh Pengarah Audit Negeri Kedah Encik Ahmad Fazli Bin Osman serta Ketua Pegawai Eksekutif PKNK iaitu Yang Berbahagia Tuan Syed Yussof Bin Syed Othman bersama pengurusan PKNK.