PKNK yang juga merupakan Agen Kutipan Zakat Harta bagi pihak LZNK bersama-sama dengan LZNK telah mengadakan satu lawatan hormat ke Kedah Halal Park bagi menyantuni pembayar-pembayar zakat yang merupakan penyewa dan usahawan Bumiputera di premis milik PKNK dan seterusnya menyediakan perkhidmatan kaunter zakat di KHP pada 23 Disember 2020