26 NOVEMBER 2021 , Jumaat - Mesyuarat Bersama Pejabat Tanah Dan Galian dan Pejabat Daerah dan Tanah Kedah telah diadakan pada 26 November 2021 bertempat di Hotel Bayview Langkawi. Mesyuarat ini dipengerusikan bersama oleh Yang Berbahagia Dato’ Abdul Gafar Bin Yahya, DIMP., AMK., AMN., BCK., Timbalan Pengarah Tanah Dan Galian (Pembangunan) Negeri Kedah dan Yang Berusaha Puan Maheran Binti Manan, BCK., Ketua Pegawai Korporat PKNK.

Mesyuarat ini bertujuan bagi menyelesaikan isu-isu semasa tanah milik Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah dan telah dihadiri oleh 30 orang wakil dari Pejabat Tanah dan Galian, Pejabat Daerah dan Tanah serta pegawai-pegawai dan warga kerja Bahagian Hartanah Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah.