Satu (1) program taklimat telah dianjurkan oleh Bahagian Keusahawanan iaitu Taklimat Kepada Pengetua Sekolah Program Tunas Niaga (PROTUNe) Peringkat Negeri Kedah Bagi Tahun 2021, telahpun berjaya mengumpulkan 42 orang peserta yang terdiri daripada; 29 orang Pengetua dari 29 buah sekolah, sembilan (9) orang pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah dan empat (4) orang wakil dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Program taklimat yang dijalankan selama dua hari ini adalah bertujuan untuk memberi maklumat yang jelas berkenaan dengan Program PROTUNe disamping memberi penerangan berkenaan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan semasa tempoh program PROTUNe yang lalu. 

Program tersebut dimulakan dengan penyampaian ucapan perasmian oleh Puan Hajah Hanisah binti Baharum, Pengurus Bahagian Keusahawanan dan dirasmikan oleh Yang Berusaha, Tuan Haji Ahmad Shukri bin Shafie, Timbalan Pengarah Pendidikan (Pembangunan Murid), Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Kedua-dua mereka menyampaikan tentang kepentingan program PROTUNe kepada para pengetua sekolah.

Selain itu, satu (1) majlis makan malam turut diadakan pada 19 Mac 2021 (Jumaat) dan Bahagian Keusahawanan telah menjemput Encik Amir Asyraf dan Encik Quzaimir dari EMZI Holding Sdn Bhd. bagi berkongsi pengalaman mereka sebagai usahawan di bawah bimbingan PKNK dalam slot ‘Success Story’.

Taklimat PROTUNe 2021 telah disampaikan oleh Puan Hajah Hanisah binti Baharum, Pengurus Bahagian Keusahawanan yang telah memberi pendedahan kepada para pengetua sekolah berkenaan dengan kepentingan Program Tunas Niaga secara menyeluruh dan impak yang diberikan kepada para pelajar dan sekolah masing-masing. Sesi yang terakhir adalah sesi perbincangan/ post mortem yang dikendalikan oleh Encik Hasnizam bin Zakaria, Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah bagi mengupas isu-isu berkenaan dengan program PROTUNe dan kesan program tersebut terhadap merit kokurikulum pelajar-pelajar dan sekolah. 

Satu (1) program taklimat telah dianjurkan oleh Bahagian Keusahawanan iaitu Taklimat Kepada Pengetua Sekolah Program Tunas Niaga (PROTUNe) Peringkat Negeri Kedah Bagi Tahun 2021, telahpun berjaya mengumpulkan 42 orang peserta yang terdiri daripada; 29 orang Pengetua dari 29 buah sekolah, sembilan (9) orang pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah dan empat (4) orang wakil dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Program taklimat yang dijalankan selama dua hari ini adalah bertujuan untuk memberi maklumat yang jelas berkenaan dengan Program PROTUNe disamping memberi penerangan berkenaan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan semasa tempoh program PROTUNe yang lalu. 

Program tersebut dimulakan dengan penyampaian ucapan perasmian oleh Puan Hajah Hanisah binti Baharum, Pengurus Bahagian Keusahawanan dan dirasmikan oleh Yang Berusaha, Tuan Haji Ahmad Shukri bin Shafie, Timbalan Pengarah Pendidikan (Pembangunan Murid), Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Kedua-dua mereka menyampaikan tentang kepentingan program PROTUNe kepada para pengetua sekolah.

Selain itu, satu (1) majlis makan malam turut diadakan pada 19 Mac 2021 (Jumaat) dan Bahagian Keusahawanan telah menjemput Encik Amir Asyraf dan Encik Quzaimir dari EMZI Holding Sdn Bhd. bagi berkongsi pengalaman mereka sebagai usahawan di bawah bimbingan PKNK dalam slot ‘Success Story’.

Taklimat PROTUNe 2021 telah disampaikan oleh Puan Hajah Hanisah binti Baharum, Pengurus Bahagian Keusahawanan yang telah memberi pendedahan kepada para pengetua sekolah berkenaan dengan kepentingan Program Tunas Niaga secara menyeluruh dan impak yang diberikan kepada para pelajar dan sekolah masing-masing. Sesi yang terakhir adalah sesi perbincangan/ post mortem yang dikendalikan oleh Encik Hasnizam bin Zakaria, Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah bagi mengupas isu-isu berkenaan dengan program PROTUNe dan kesan program tersebut terhadap merit kokurikulum pelajar-pelajar dan sekolah. 

Skuad Prihatin PKNK telah menjayakan Program Sumbangan “Food Box” PKNK, anjuran Kelab Sukan dan Rekreasi PKNK. Program ini yang juga program tahunan bertujuan untuk memberi sumbangan dalam bentuk bekalan makanan harian kepada asnaf-asnaf dan fakir miskin yang layak. Program tersebut diadakan sepanjang bulan Mac 2021.

Sumbangan-sumbangan tersebut yang disediakan bernilai RM10,000.00 dan diagihkan kepada 100 penerima. Penyediaan sumbangan “Food Box” tersebut adalah dari hasil agihan balik Zakat Perniagaan PKNK. Diharapkan dengan sumbangan yang kecil ini dapat memberi erti yang besar buat penerima dan para penyumbang yang terlibat.

Ukir Square @ UTC Sungai Petani (UTC SP) adalah bangunan milik penuh PKNK yang mula beroperasi pada 1 Februari 2016.  UTC SP menyediakan kemudahan-kemudahan pejabat agensi kerajaan persekutuan dan negeri iaitu Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Klinik Komuniti, Pejabat Tanah Daerah, SADA dan MPSP.  Selain dari itu disediakan juga, Terminal Bas Ekspres & kaunter tiket, ruang niaga, medan selera dan kiosk-kiosk jualan di UTC SP.

Pada 07 Mac 2021 yang lalu, Bahagian Pengurusan Kompleks dan Penyewaan (BPKP) serta Unit Aset PKNK telah mengadakan operasi kutipan sewaan dan kerja-kerja ‘tagging’ aset-aset PKNK di UTC SP.  Operasi kutipan sewaan dan kerja-kerja meletakkan ‘tagging’ yang bermula pada jam 10.00 pagi hingga jam 3.00 petang telah di laksanakan oleh lima (5) orang pegawai dan warga kerja BPKP, tiga (3) orang pegawai dan warga kerja Unit Aset dan seorang warga kerja dari Unit Teknologi Maklumat (UTM).

Satu lawatan tapak dan perbincangan telah diadakan di antara pihak Perbadanan yang diwakili oleh Encik Hanif Hassan dan Tuan Hj. Fozi Che Abdullah dari syarikat STV Trading Agency Sendirian Berhad dari Kajang, Selangor. Perbincangan tersebut adalah berkenaan pajakan tanah di Lot 40, Kawan Perindustrian Bukit Kayu Hitam Fasa 3, Daerah Kubang Pasu, Kedah. Lawatan dan perbincangan tersebut bermula jam 9.00 pagi dan berakhir jam 1.00 tengahari.