All Staff

Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah has 141 registered members
NamaBahagianEmailNo. Telefon
Haslina Hashim
Setiausaha Pejabat
Bahagian Hartanah
...
604-7752317
Mohammad Sarbini Daud
Penolong Pengurus
Bahagian Hartanah
...
604-7752358
Halim Abdul Hamid
Pembantu Tadbir (P/O)
Bahagian Hartanah
...
604-7752364
Muhammad Nasri Nordin
Pembantu Tadbir (P/O)
Bahagian Pemasaran & Jualan
...
604-7752476
Hanif Hj Hassan
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pemasaran & Jualan
...
604-7752450
Mazarlita Noor
Pembantu Tadbir (P/O)
Bahagian Pemasaran & Jualan
...
604-7752452
Basirol Anuar Samsudin
Pembantu Tadbir (P/O)
Bahagian Pemasaran & Jualan
...
604-7752479
Mohamad Shahmi Abdullah Sani
Pembantu Operasi
Bahagian Pemasaran & Jualan
...
604-7752383
Khalid Salleh
Pengurus
Bahagian Pemasaran & Jualan
...
604-7752338
Fairuz Ilias
Pembantu Tadbir (P/O)
Bahagian Pemasaran & Jualan
...
604-7752376
Hj Mohd Subri Ahmad
Pengurus Kanan
Pejabat Ketua Pegawai Korporat
...
604-7752313
Zuraini Yaakob
Setiausaha Pejabat
Pejabat Ketua Pegawai Korporat
...
604-7752313
Mohamad Azlan Morad
Pembantu Operasi
Bahagian Setiausaha Korporat & Perundangan
...
604-7752310
Noorliza Md Shafein
Pengurus
Bahagian Setiausaha Korporat & Perundangan
...
604-7752329
Mohd Yusof Syahmi Yakob
Pegawai Undang-Undang
Bahagian Setiausaha Korporat & Perundangan
...
604-7752425