All Staff

Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah has 138 registered members
NamaBahagianEmailNo. Telefon
Hazahari Md Hussin
Timbalan Pengurus
Bahagian Pengurusan Kompleks & Penyewaan
...
604-7752467
Azizah Yahaya
Penolong Pengurus
Bahagian Pengurusan Kompleks & Penyewaan
...
604-7752368
Abdullah Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Bahagian Pengurusan Kompleks & Penyewaan
...
604-7752369
Mohd Iswandy Ishak
Pembantu Tadbir (P/O)
Bahagian Pengurusan Kompleks & Penyewaan
...
604-7752453
Wan Mohd Zain Wan Saad
Pembantu Tadbir (P/O)
Bahagian Pengurusan Kompleks & Penyewaan
...
604-7752374
Muhamad Fauwaz
Pembantu Tadbir (P/O)
Bahagian Pengurusan Kompleks & Penyewaan
...
604-7752456
Intan Noor Aiza Che Ibrahim
Pembantu Tadbir (P/O)
Bahagian Pengurusan Kompleks & Penyewaan
...
604-7752374
Mohd Junaidi Abu Bakar
Pekerja Rendah Am
Bahagian Pengurusan Kompleks & Penyewaan
604-7752455
Abdul Azim Zulkapli
Pembantu Operasi
Bahagian Pengurusan Kompleks & Penyewaan
604-7752454
Shafri Shafie
Penolong Pengurus
Unit Pengurusan Kredit
...
604-7752469
Sharifah Noor Kaslina
Setiausaha Pejabat
Unit Pengurusan Kredit
...
604-7752468
Syed Alwi Syed Abdullah
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Pengurusan Kredit
...
604-7752471
Mohd Hanizam
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Pengurusan Kredit
...
604-7752445
Mohd Marwan Yusof
Pembantu Operasi
Unit Pengurusan Kredit
604-7752472
Wan Noor Ashikin Wan Azizan
Pengurus
Bahagian Pelaburan
...
604-7752334