All Staff

Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah has 153 registered members
NamaBahagianEmailNo. Telefon
Muhammad Zuhairi Dato’ Muhamad Nor
Pengurus
Bahagian Teknikal
...
604-7752315
Zuraini Yaakob
Setiausaha Pejabat
Bahagian Teknikal
...
604-7752315
Ir Rosafizawati Suib
Jurutera
Bahagian Teknikal
...
604-7752344
Puteri Yulianty Samsudin
Jurutera
Bahagian Teknikal
...
604-7752346
Mohd Hazwan Hashim
Juruukur Bahan
Bahagian Teknikal
...
604-7752490
Tarmizi Ahmad
Jurutera
Bahagian Teknikal
...
604-7752343
Noor Haziah Ahmad Bistomi
Penolong Juruukur Bahan
Bahagian Teknikal
...
604-7752342
Abd Malik Samsudin
Penolong Jurutera
Bahagian Teknikal
...
604-7752345
Izmir Che Ishak
Penolong Pegawai Senibina
Bahagian Teknikal
...
604-7752352
Hartini Hamid
Penolong Juruukur Bahan
Bahagian Teknikal
...
604-7752349
Nur Shuhada Naser
Penolong Pegawai Seni Bina
Bahagian Teknikal
...
604-7752477
Zainudin Hamid
Penolong Jurutera
Bahagian Teknikal
...
604-7752347
Mohd Azwan Jamil
Penolong Jurutera
Bahagian Teknikal
...
604-7752356
Julieniza Jamaludin
Penolong Jurutera
Bahagian Teknikal
...
604-7752351
Nur Awatif Ahmad Shukri
Penolong Jurutera
Bahagian Teknikal
...
604-7752354