• Menjana dan memperkasakan pertumbuhan sektor utama ekonomi Negeri Kedah
  • Membangunkan sosio ekonomi melalui pembasmian kemiskinan dan penyediaan peluang pekerjaan
  • Meningkatkan kemakmuran hidup rakyat Negeri Kedah