Pengurusan Kanan

Dato' Hj. Abdul Rahman Bin AbdullahKetua Pegawai Eksekutif
Hj. Syed Yusoff Bin Syed OthmanKetua Pegawai Operasi
Ybhg. Dato' Hj Armishah Bin SirajKetua Pegawai Pentadbiran
IR. Ahamad Shukri Bin Haji A. BakarPengurus Kanan Bahagian Teknikal
Hj. Norizham Bin Ahmad(Ditempatkan di PKNK Hotels Sdn Bhd sebagai Pengurus Besar)