Kami memberi komitmen untuk memastikan segala program dan aktiviti yang diusahakan adalah ke arah pembangunan dan peningkatan ekonomi negeri serta penyertaan Bumiputera selaras dengan dasar-dasar kerajaan sedia ada. Kami berjanji akan melaksanakannya melalui :-

  • Mengeluarkan surat tawaran sewaan premis dalam tempoh 7hari

  • Mengambil tindakan bagi aduan kerosakkan di premis sewaan dalam tempoh 3hari bekerja

  • Mengeluarkan resit terimaan dalam tempoh tidak kurang 10minit

  • Membuat pembayaran dalam tempoh 14hari bekerja dari tarikh dokumen tuntutan lengkap diterima

  • Mengeluarkan surat tawaran tender dan sebutharga dalam tempoh 7hari bekerja

  • Memberikan maklumbalas kepada sebarang pertanyaan,aduan atau cadangan yang dikemukakan oleh pelanggan dalam tempoh tidak melebihi 3hari bekerja