NO. LOT RUANG YANG BOLEH DISEWA (KAKI PERSEGI) KADAR BULANAN (RM)

T-4, TINGKAT 1

330

462.00