KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BERTARIKH 4 MAC 2021 (KHAMIS)

BIL

TAJUK

NAMA SYARIKAT YANG BERJAYA

HARGA TAWARAN (RM)

TEMPOH SIAP

1

CADANGAN PEMBANGUNAN 16 UNIT GUDANG (WAREHOUSE) DI ATAS LOT 2075 & 2076, KAWASAN PERINDUSTRIAN BUKIT KAYU HITAM FASA 3, KEDAH DARUL AMAN (PKNK 3/2020)

RESDAR ENGINEERING SDN. BHD.

7,990,050.20

LAPAN BELAS (18) BULAN